สเต็จแร๊คมัลติคอร์

.
โฉมใหม่สเต็จบ๊อคที่ดูดีมีสง่าราศรี  รูปโฉมทันสมัยน่าใช้ 
คุณภาพมาตรฐานสากล  สะดวกรวดเร็วในการเซ็ตอัฟระบบ  
สะดวกในการใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น
--  48 ช่องสัญญาณ   32 อินพุต   และ 2 กรุ๊ป 16  เอ้าท์พุต
--  ช่องสัญญาณบาล้านช์มาตรฐานสากล
--  เลือกเสียบอินพุตได้ทั้ง แบบ XLR ผู้ / เมีย   
--  สามารถแบ่งสัญญาณให้กับมิกซ์สองตัวพร้อมกัน
--  ช่องรีเทิร์นเหลือเฟือ มากขึ้นจุใจถึง 16 ช่องรีเทิร์น
--  ติดตั้งไว้ในแร๊คได้อย่างลงตัว สวยงามทันสมัย 
--  อุปกรณ์หัว XLR เกรดเยี่ยมระดับมืออาชีพ
--  แผ่นปริ้นวงจรวายลิงค์ ด้วยปริ้นอิพอ็คซี่อย่างดี
--  แท่นขนาด 8 U  ลึก  4 นิ้ว


Visitors: 5,400